Политика за защита на личните данни на AromaViva (фирма СПАВИТА ООД)
Дата на актуализиране на информацията: 21 май 2018 г.

Въведение

С цел предоставяне на услуги и продукти в сайта www.aromaviva.net , водене на досиета за извършени услуги и изпращане на информационен бюлетин за текущи промоции на център за релакс и красота AromaViva
От фирма СПАВИТА ООД (Администратор) с ЕИК 201636252 , тел 0877 888 501, електронна поща aromaviva@yahoo.com
и в съответствие с настоящата Политика за обработване на данни на физически лица.

От 25 май влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Този Общ регламент за защита на данните има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.
Кратко резюме на настоящата Политика за защита на личните данни.

1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

Политиката за защита на личните данни се прилага за всички потребители, които ползват услуги в център за релакс и красота AromaViva( фирма СПАВИТА ООД), на всички който са се абонирали за получаване на промоции за услуги в електонната си поща и на всички които се регистрират в сайта.Събирането и обработването на лични данни е Вашето изрично информирано съгласие за това – по чл. 6,пар.1.б.a от Регламент(ЕС)2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.

2. Събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

Основна причина, поради която събираме и обработваме личните Ви данни( имена, телефон и e-mail), е да Ви изпращаме информационни съобщения с цел подобряване на услугите чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, да водим досиета за извършени услуги и да предоставяме обработката на Вашите лични данни. Съгласието за обработване на личните Ви данни е в резултат на свободната Ви воля и се урежда от чл.7, чл.8 и чл.12 – 16 от Регламент(ЕС)2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.

3. Обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

Център за релакс и красота AromaViva (фирма СПАВИТА ООД) обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно. Свежда до минимум събирането на данни в съответствие с целите на обработка. Гарантира подходящо ниво на сигурност, цялостност и поверителност на личните данни.

4. Видове лични данни и за как се прилага настоящата политика за зашита на личните данни.

 • Информация, която Вие доброволно попълвате: Потребителите сами решават дали и как да използват Услугите, предоставяни чрез Сайта. Въвеждат лични данни със задължителния характер , без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.
 • Абонамент: Сайтът дава възможност на Потребителите да се абонират и да получават на посочен имейл адрес известия за услуги и събития . Абонаментът се извършва и при посещение в център за релакс и красота AromaViva. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време с изпращане на електронно писмо aromaviva@yahoo.com
 • Център за релакс и красота AromaViva (фирма СПАВИТА ООД) не събира и не обработва лични данни за : расов или етнически произход ; политически, религиозни или философски убеждения; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация

5. Съхраняване на личните данни.

Когато личните данни се запазват след обработването, те се съхраняват по подходяш начин (минимизират), за да се съхрани самоличността на данните в случай на нарушение.

6. Сигурност на данните.

Център за релакс и красота AromaViva (фирма СПАВИТА ООД) не предоставя Ваши лични данни на неупълномощени трети лица, което включва членове на семейството, причтели, държавни органи, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред.

7. Новият регламент за защита на личните данни Ви дава редица нови права.

 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни чрез искане в свободвн текст изпратено по електронна поща.
 • Да отправите искане за потвърждаване дали се обработват личните Ви данни и ако това е така, да получите достъп до данните.
 • Да поискате коригиране на личните данни когато те са неточни, както и когато не са вече актуални
 • Да поискате изтриване на личните данни (право “да бъдеш забравен“)
 • Да поискате ограничаване на обработването на лични данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не обработвани.
 • Да направите възражение срешу обработването на личните Ви данни.
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни.
 • Да се обърнете с жалба до надзорен орган,ако смятате, че някоя от разпоредбите е нарушена.

8. Актуализации на настоящата политика за защита на личните данни.

Политиката за защита на личните данни може да бъде изменена с цел спазване на прилиожимото право.

9. Контакти за връзка с нас относно защитата на лични данни.

aromaviva@yahoo.com

Последна промяна – 21.05.2018
С уважение екипът на Център за релакс и красота AromaViva (фирма СПАВИТА ООД).